Szukaj
Close this search box.
Szukaj

Ostatnie wpisy

Szukaj

Przeliczanie mocy świecenia diody na moc zwykłej żarówki

Przejdź na skróty

Moc świecenia diod LED a jej ekwiwalent w mocy żarówek – metodologia pomiarowa i przeliczniki

Przeliczanie mocy świecenia diody na moc zwykłej żarówki można uzyskać także metodą
szacunkową. Prowadzi to do orientacyjnych wyników (wyłączając specjalistyczne pomiary).
Lampki zbudowane z diod LED charakteryzują się innymi parametrami niż zwykłe żarówki. Moc
określa tylko ich zużycie energii elektrycznej. To co nazywane jest potocznie mocą świecenia diody
LED, określane jest jako strumień świetlny podawany w lumenach [lm], lecz [lm] nie są przeliczane na
typowe jednostki mocy [W]. Poza tym wartość [lm] diody nie ma odzwierciedlenia w wartości [lm]
zwykłej żarówki.


Najbardziej miarodajne są pomiary w jednostkach zwanych luxami [lux]. Ale nie są one
stosowane ze względu na rozbieżności kątowe między poszczególnymi typami oświetlenia. Jednak po

wykonaniu pomiarów [lm] i [lux] oraz po zmierzeniu poboru prądu można uzyskać bardzo dokładne
porównanie źródeł LED ze zwykłymi żarówkami.
Można przyjąć, że 1W dioda daje porcję światła = 10W.

Porównanie mocy różnych rodzajów lamp LED w kontekście strumienia świetlnego.

Dokonane założenie jest ukazane w pewnym uproszczeniu, gdyż np. lampka biała ciepła 1W da nam
10W mocy, a biała zimna 12W. Tak więc moc jest również zależna w pewien sposób od koloru, kąta
świecenia, rodzaju diody. Nie należy jednak tylko kierować się wartością strumienia świetlnego – np.
lampka niebieska ma 11 lm, a jej użyteczna jasność niczym nie ustępuje lampce koloru białego
ciepłego czyli 10W.