Szukaj
Close this search box.
Szukaj

Ostatnie wpisy

Szukaj

LED – zamiennik tradycyjnego oświetlenia

Przejdź na skróty

Kiedy technologia LED może być lepszą alternatywą dla tradycyjnych systemów oświetlenia?

Ze względu na szereg parametrów funkcjonalnych, technologia LED może być interesującą
alternatywą w stosunku do systemów oświetlenia, opartych o tradycyjne technologie wytwarzania
światła. Zamieniając żarówki, lub różnego rodzaju wyładowcze źródła światła, np. takie jak:
świetlówki kompaktowe lub liniowe, źródła metalohalogenkowe, musimy pamiętać o poprawnym
doborze określonych parametrów znamionowych zamiennika LED.

W warunkach domowych, warto zwrócić uwagę, aby ledówka będąca zwykle zamiennikiem
żarówki, posiadła podobną do niej wartość emitowanego strumienia świetlnego. Kolejnymi
parametrami, które powinny podlegać weryfikacji, są temperatura barwowa zbliżona do 3000K i
wskaźnik oddawania barw Ra>80.

Rozporządzenie unijne nakłada obowiązek podawania wartości strumienia świetlnego i temperatury barwowej dla ledówek – co warto o tym wiedzieć?

Wartości strumienia świetlnego oraz temperatury barwowej można znaleźć na opakowaniu
ledówki lub na stronach internetowych producenta. Obowiązek ich podawania wynika z
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy
2005/32/WE (zastąpionej dyrektywą 2009/125/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego,
wprowadzonego do stosowania we wszystkich krajach UE. Dla ułatwienia dokonania właściwego
wyboru zamiennika, szereg producentów podaje równoważną, przybliżona wartość mocy tradycyjnej
żarówki, emitującą tą sama ilość strumienia świetlnego. W celu wyeliminowania nieuczciwej
konkurencji, poprzez podawanie zawyżonych wartości równoważnej mocy żarówek, cytowane wyżej
Rozporządzenie, wprowadziło ujednolicone wartości wiążące strumień świetlny z mocą żarówki.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że według postanowień Rozporządzenia, strumień świetlny emitowany
przez LED oceniany jest nieco gorzej niż pochodzący od żarówek halogenowych czy świetlówek
kompaktowych. Wynika to z charakterystyki widma promieniowania optycznego emitowanego przez
produkty wykonane w technologii LED.

Dobór źródła świecenia LED w zastosowaniach oświetlenia użytkowego.

Wartości pośrednie strumienia świetlnego i deklarowanej mocy równoważnej żarówki (w
zaokrągleniu do 1 W) oblicza się w drodze interpolacji liniowej dwóch sąsiednich wartości.
Przykładowo kupując ledówkę, która według danych producenta, posiada strumień świetlny na
poziomie 325lm, na podstawie powyższej tabeli możemy oszacować, że będzie ona świeciła jaśniej
niż żarówka 25W, ale ciemniej niż żarówka 40W.


W przypadku oświetlenia profesjonalnego obiektów i przestrzeni publicznych, ze względu na
obowiązujące wymagania normatywne, szukając właściwego zamiennika działającego w technologii
LED, należy oprócz dopasowania w zakresie wyżej wymienionych parametrów, rozważyć także
kwestie związane z realizowanym rozsyłem światłości i znaczna luminancją takiego źródła światła.
Profesjonalne oprawy oświetleniowe wyposażone są zwykle w mniej lub bardziej


zaawansowane układy optyczne, które mają za zadanie odpowiednio kształtować rozsył światłości
całej oprawy, tak aby była ona zdolna realizować normatywne wytyczne w zakresie oświetlania danej
przestrzeni. Zamiennik LED musi prawidłowo współpracować z zastosowanym w oprawie
rozwiązaniem optyki, czyli musi charakteryzować się podobnym, z pierwotnym źródłem światła,
rozsyłem światłości.


Na drodze odpowiednich pomiarów należy sprawdzić również, czy zamienniki LED użyte w
danym systemie oświetleniowym, nie powodują wzrostu generowanego olśnienia ponad wartości
przewidziane w normach.