Dzięki inicjatywie Pani Ewy Maruk z Działu Zaopatrzenia HLT została przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt w Konradowej.
Zbiórkę przeprowadzono wśród pracowników firmy. W akcję zaangażowały się wszystkie działy HLT. Karma, miski, koce oraz inne przydatne rzeczy zostały przekazane schronisku.
Dziękujemy!