Miło nam poinformować, że w publikacji „Powiat Nyski – harmonia życia, kultury i biznesu” wydanej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nysie znalazła się obszerna informacja o firmie HLT Sp. z o.o..

Na wstępie książki Pan Czesław Biłobran – Starosta Nyski pisze „Niniejsza publikacja w sposób esencjonalny przedstawia to co powiat Nyski ma najcenniejszego: walory turystyczne, dobre zaplecze gospodarcze, aktywnych i otwartych na współpracę partnerów zagranicznych oraz mieszkańców zaangażowanych w życie lokalne.”

Tym bardziej czujemy się wyróżnieni, że na tle tak wielu przedsiębiorstw nasza firma znalazła się wśród grona 6 najbardziej istotnych firm w Powiecie Nyskim, które zostały opisane w wyżej wymienionej publikacji.

Poza prezentacjami największych firm w Powiecie Nyskim w książce znajdują się również dane o rynku pracy, ofercie edukacyjnej, zagranicznych partnerach i ofercie turystycznej.

W trakcie uroczystego spotkania związanego z promocją publikacji Pan Starosta odniósł się również do naszej firmy jako podmiotu, który poprzez swoją innowacyjną działalność związaną z produkcją oświetlenia LED do mebli oraz produkcją luster z oświetleniem ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Warto również nadmienić, iż publikacja jest wydana w języku polskim i angielskim.

 

Informacje o publikacji:

Tytuł: Powiat Nyski – harmonia życia, kultury i biznesu

Wydawca: Agencja Wydawnicza PAJ-Press, Na zlecenie: Starostwa Powiatowego w Nysie

ISBN 978-83-948284-1-7