Firma HLT Sp. z o.o. realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt:

„Wdrożenie działań związanych z nawiązywaniem współpracy gospodarczej oraz promocji
realizowanych przez HLT Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach”

Wartość projektu: 451 955,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 257 614,35 zł

Firma HLT Sp. z o.o. realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej na rynku krajowym i zagranicznym oraz opracowanie nowego modelu biznesowego.
Powyższe cele projektu przyczyniają się do realizacji celu Działania 2.4 RPO WO 2014-2020 tj. do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa, co wpłynie na wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach i przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych.