LED

Czym jest LED?

Nazwa LED jest skrótem od angielskiej nazwy diody elektroluminescencyjnej (Light Emitting Diode).
Jest to półprzewodnikowe źródło promieniowania elektromagnetycznego widzialnego, podczerwonego lub ultrafioletowego. Dioda składa się ze złącza półprzewodnikowego powstałego z połączenia dwóch typów półprzewodnika. Emisja fotonów, czyli światła, zachodzi w trakcie przepływu prądu elektrycznego przez LED w kierunku przewodzenia. Prąd I płynący przez diodę elektroluminescencyjną zaczyna gwałtownie rosnąć po przekroczeniu napięcia progowego dlatego wymagane jest właśnie zastosowanie szeregowo włączonego rezystora R, który ogranicza ten wzrost.


Zalety LED

 • Energooszczędność – (w stosunku do tradycyjnych źródeł światła pozytywny wpływ na środowisko naturalne)
 • Wysoka skuteczność świetlna
 • Dostępność barw z całego spektrum widzialnego, w tym również RGB
 • Długi czas życia (50 000 do 100 000 godzin)
 • Niskie lub zerowe promieniowania IR i UV
 • Małe gabaryty
 • Ściśle określona wiązka światła
 • Są bezpieczne dla środowiska naturalnego, nie zawierają rtęci (Hg), ołowiu
 • Światło białe o regulowanej temperaturze barwowej
 • Bezpieczne napięcie zasilające
 • Łatwość sterowania i kontroli
 • Odporność na wibracje i uderzenia, wahania temperatury i wilgotność
 • Szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pracy
 • Szerokie zastosowanie
 • Niski prąd rozruchowy
 • Bogata gama kolorystyczna
 • Bezgłośna praca

Trwałość LED

Trwałość LED, tak jak i innych źródeł światła, jest to liczony w godzinach czas świecenia lampy (w określonych warunkach), w którym zachowuje ona odpowiednie właściwości użytkowe. W przypadku LED, podobnie jak dla świetlówek i innych lamp wyładowczych, które nie wygasają jak żarówki w sposób gwałtowny, podstawowym kryterium określenia trwałości jest czas w którym zachowana jest odpowiednia wartość strumienia świetlnego. „Odpowiednią wartość” określa się zwykle w % wartości początkowej. Dla świetlówek i innych lamp wyładowczych wartość strumienia świetlnego przyjmuje się na poziomie od 70% do 90%. Podobnie określana jest trwałość LED. Najczęściej, trwałość LED jest określana jako czas świecenia w okresie którego strumień świetlny nie spadnie poniżej 70 % wartości początkowej.


Trochę historii...

 • 1907 – H.J. Round jako pierwszy zaobserwował światło widzialne emitowane z kryształku węglika krzemu (SiC)
 • 30-te XX wieku – udało się wywołać zjawisko elektroluminescencji w siarczku cynku z domieszką miedzi.
 • 30-50-te XX wieku –wykorzystanie związków występujących naturalnie do zjawiska elektroluminescencji
 • 1952-53 – sztuczne wytworzenie nowych półprzewodników InSb, AlP, AlAs, AlSb, GaP, GaAs, GaSb, InP oraz InAs.
 • 1962 – prezentacja pierwszej diody LED (GaAs) emitującej w bliskiej podczerwieni(870-980nm),
 • 1962 – pierwsza dioda emitująca światło widzialne
 • 1968 – pierwsza masowa produkcja
 • 1968 – pierwsza zielona dioda
 • 80-te XX wieku – powstanie pierwszych diod o dużej jasności
 • 1989 – pierwsza niebieska dioda i UV
 • 90-te XX wieku - Rozpoczęcie masowej produkcji wysokowydajnych diod LED wykorzystujących AlGaInP. Uzyskanie światła białego z połączenia barw czerwonej, zielonej, niebieskiej.
 • XXI – szerokie zastosowanie LED w branżach oświetlenia, telewizji, RTV, IT

Przyszłość LED

Zastosowanie technologii LED w wielu branżach (reklama, telewizja, oświetlenie komercyjne jak i profesjonalne, w tym drogowe) kreuje ciekawą przyszłość LED.

Masowa produkcja diod LED z wykorzystaniem nowoczesnych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych fabryk półprzewodników, kompensuje wydatki na badania i rozwój nowych linii technologicznych, a także umożliwia spadek cen diod. Proces ten czyni lampy LED szeroko dostępnymi, a wysoka wydajność, trwałość sprawia, że skutecznie wypiera tradycyjne źródła światła. Dodatkowo Unia Europejska wprowadzając Dyrektywę Ekoprojektu w znacznym stopniu ogranicza dostęp do zwykłych żarówek. W szczytnym celu i na skalę wręcz globalną chce ograniczyć zużycie prądu. W związku z tym nowoczesne technologie źródeł światła po prostu będą się rozwijać.


Kalkulator LED

Źródło światła Żarówka klasyczna Oświetlenie LED
Moc światła
Liczba żarówek
Lat świecenia
Godzin świecenia dziennie
Koszt kWh
Podsumowanie
Praca godzin w roku
Zużycie energii kWh / rok
Koszt energii
Oszczędności (PLN)
zielona_zarowka_poprawna